Общи условия

Последна актуализация: 01.09.2023г.

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия преди да използвате уебсайта ipmanagement.bg и мобилното приложение, управляван от Ай Пи Мениджмънт ООД.

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Приемане на условията

Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Описание на услугата

Ай Пи Мениджмънт ООД предоставя професионални услуги за управление на етажна собственост, включително, но не само:

 • Касиер
 • Софтуер за администрация
 • Техническа поддръжка
 • Юридическа услуга
 • Почистване
 • Организационна услуга
 • Охрана/Портиер
 • Интеграция на системи за оптимизация на режийни разходи и сградни съоръжения
 • Поддръжка на зелени площи
 • Снегопочистване
 • Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация
 • Ключарски услуги и контрол на достъп
 • Домашен майстор

Регистрация на акаунт

Може да се наложи да регистрирате акаунт за достъп до определени функции на нашата Услуга. Вие се съгласявате да предоставите точна и пълна информация по време на процеса на регистрация и да актуализирате тази информация, за да я поддържате точна, пълна и актуална.

Условия за плащане

Ако искате да закупите продукт или услуга, може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с покупката ви, включително, без ограничение, номера на вашата кредитна карта, датата на изтичане на вашата кредитна карта, вашия адрес за фактуриране и вашата информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че:

 • имате законното право да използвате всяка кредитна карта или друг метод на плащане във връзка с която и да е покупка.
 • информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

Можем да използваме услуги на трети страни с цел улесняване на плащането и извършването на покупки. Изпращайки информацията си, вие ни давате правото да предоставяме информацията на тези трети страни при спазване на нашата Политика за поверителност.

Правила за анулиране и възстановяване на средства

Можете да отмените услугата си по всяко време, като се свържете с нас на office@ipmanagement.bg. Анулирането ще влезе в сила в края на периода на фактуриране, в който анулирате. Няма да се предоставят възстановявания на средства или кредити за частични периоди на обслужване или за периоди, в които акаунтът ви остава отворен, но не използвате услугата.

Промени в услугата

Запазваме си правото да оттеглим или променим нашите услуги по наше усмотрение без предизвестие. Ние не носим отговорност, ако по някаква причина цялата или част от услугата е недостъпна по всяко време или за какъвто и да е период.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Ай Пи Мениджмънт ООД. Услугата е защитена от законите за авторското право, търговската марка и други закони както на република България, така и на чужди държави.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Ай Пи Мениджмънт ООД, нито нейните директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали, не носят отговорност за каквито и да било непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително без ограничение, загуба на печалби, данни, използване, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от:

 • вашия достъп до или използване на или невъзможност за достъп или използване на Услугата;
 • всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата;
 • всяко съдържание, получено от Услугата;
 • неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите данни, независимо дали се основава на гаранция, договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани или не за възможността от такава вреда и дори ако се установи, че средство за защита, посочено тук, не е постигнало основната си цел.

Опровержение

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на принципа „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушение или курс на изпълнение.

Приложимо право

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на република България, без да се вземат предвид техните конфликтни разпоредби.

Нашата невъзможност да наложим някое право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия съставляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата услуга и отменят и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на услугата.

Промени в тези условия

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим поне 30 дни предизвестие преди новите условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате услугата.

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно тези условия, моля свържете се с нас: